Nasz zespół

Zespół projektu "Audyt Przyjazna Przychodnia (APP), Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) - wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej” tworzą doświadczeni specjaliści w zakresie audytu i certyfikacji, zarządzania oraz marketingu. Projekt realizowany jest w zespołach ekspertów branżowych oraz konsultantów.

Konsultant - audytor
Ewelina Fatalska - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wykładowca. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z marketingiem, zarządzaniem, reklamą  oraz organizacją administracyjno-biurową w przedsiębiorstwie usługowo- handlowym. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc aby się podniósł”.
Konsultant - audytor
Monika Gamon – specjalista ds. marketingu i promocji, organizator  ogólnopolskich konferencji dotyczących między innymi informatyzacji w ochronie zdrowia. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, tylko cuda zajmują trochę więcej czasu.
Konsultant - audytor
Zuzanna Łuczak - absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej kierunek Zarzadzanie Jakością i Technologią. Posiada Certyfikat audytora wewnętrznego.  W życiu kieruje się mottem: „Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek. Robiąc coś stajesz się kimś”.
Koordynator projektu
Tomasz Rzychoń – menedżer ogólnopolskich Projektów informacyjno-promocyjnych i Projektów wdrażających specjalistyczne usługi B2B. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i marketingu, akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykładowca, audytor, autor wielu publikacji z zakresu zarządzania projektami, finansów i marketingu. Jego motto życiowe brzmi: „Cokolwiek człowiek sobie wyobrazi, potrafi też stworzyć”.