Serwis prawny

Zdajemy sobie sprawę jak ważne miejsce w praktyce placówki ochrony zdrowia zajmuje znajomość prawa. Wiemy również, jak bardzo skomplikowana jest to dziedzina i że trudno wymagać od kogokolwiek z kadr placówki ochrony zdrowia pełnej wiedzy na temat branżowych regulacji czy przepisów rządzących świadczeniem usług medycznych. W ramach programu "Przyjazna Przychodnia" postanowiliśmy zapewnić wszystkim Partnerom programu wyspecjalizowany serwis prawny, dając jednocześnie gwarancję, że będzie on ściśle powiązany z innymi oferowanymi Państwu usługami.

Serwis prawny udostępniany każdemu Partnerowi programu "Przyjazna Przychodnia" obejmuje informacje prawne wysyłane Partnerom drogą e-mailową:

• informację o zmianach prawnych z zakresu prawa medycznego w danym miesiącu kalendarzowym,

• wypowiedź ekspercką radcy prawnego na temat bieżącego zagadnienia prawnego dotyczącego usług medycznych lub warunków prawnych zarządzania placówką ochrony zdrowia.

Obsługa prawna realizowana na rzecz Partnerów programu "Przyjazna Przychodnia" w ramach Pakietu Ekspert obejmuje możliwość zadania zapytania prawnego i uzyskania  informacji prawnej przygotowanej przez wykwalifikowanego radcę prawnego specjalizującego się w zakresie prawa medycznego.

Poniżej prezentujemy kolejne newslettery serwisu prawnego programu Przyjazna Przychodnia:

Dokumentacja medyczna w przychodni (newsletter 1/11/2012)


Partnerów posiadających Pakiet Ekspert zapraszamy do zadawania zapytań prawnych przy wykorzystaniu poniższego komunikatora internetowego.

Czas odpowiedzi na zapytanie prawne: do 7 dni drogą e-mailową lub telefoniczną. W wyjątkowych okolicznościach termin może zostać wydłużony.


Obsługę prawną zapewnia Państwu:
Anna Żelasko, Radca Prawny
Anna Żelasko Kancelaria Radcy PrawnegoZgłoś udział w programie i zyskaj dostęp do serwisu prawnego i obsługi prawnej programu "Przyjazna Przychodnia".

Usługi „serwis prawny” i „obsługa prawna” są realizowane zgodnie z Regulaminem świadczeń partnerskich programu "Przyjazna Przychodnia".