Przystąpienie do Programu „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa” w trybie Weryfikacji.

Proces przystąpienia do Programu „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa” obejmuje dokonanie weryfikacji zgodności parametrów szczegółowych dotyczących Placówki w następujących kryteriach:

 • Kryterium 1: Zadowoleni Pacjenci,
 • Kryterium 2: Funkcjonalna infrastruktura Placówki i jej oznakowanie,
 • Kryterium 3: Wdrożone standardy obsługi Pacjenta,
 • Kryterium 4: Przestrzegane prawa Pacjenta,
 • Kryterium 5: Innowacyjność Placówki.

Szczegółowy opid pszczególnych kryteriów znajduje się TUTAJ.

Weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie informacji dostarczonych przez Placówkę, w tym:

 • - listy 25 Pacjentów Placówki wskazanych do badania ankietowego (z nazwiskami zaczynającymi się na wybrane przez Placówkę, nie więcej niż trzy kolejne litery alfabetu np. A, B, C; lista obejmująca Pacjentów, którzy odwiedzili Placówkę nie dawniej niż do 3 miesięcy przed przystąpieniem do Weryfikacji),
 • - oświadczeń o spełnieniu kryteriów deklaratywnych przez Placówkę,
 • - kompletu czytelnych i kolorowych zdjęć poszczególnych elementów Placówki,
 • oraz informacji uzyskanych w drodze badania Tajemniczy Pacjent:
 • - badania telefonicznego z konsultantem obsługi Pacjenta w Placówce,
 • - treści na stronie internetowej Placówki.

Rezultatem weryfikacji jest raport pokazujący poziom spełnienia kryteriów przez Placówkę. W przypadku pozytywnej weryfikacji Placówka uzyskuje Certyfikat Przyjazna Przychodnia oraz Godło Promocyjne Przyjazna Przychodnia i przystępuje do Współpracy Sieciowej, otrzymując Status Partnera.

Cała procedura Weryfikacji może trwać od 1 do 3 tygodni.