Przychodnie

Nowiny
41-347-56-00 | zdrowie@nowiny.com.pl | przychodnianowiny.pl

Białe Zagłębie 32
26-052 Nowiny
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00