Wczesne Wykrywanie Raka Szyjki Macicy


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria ginekolog


Opis świadczenia

Wykonujemy 1 raz na trzy lata w poradni ginekologiczno- położniczej cytologię u Pań w wieku 25-59lat. Udział w Programie Profilaktyki umożliwia uniknięcie zachorowania na raka szyjki macicy, a jeśli doszło już do jego rozwoju, zapewnia szybkie i całkowite wyleczenie choroby.Wymazy cytologiczne pobierane są przez wykwalifikowaną i doświadczoną położną posiadającą wszelkie niezbędne certyfikaty uprawniające do pobierania wymazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.Usytuowanie oraz wyposażenie poradni ginekologicznej zapewnia pacjentkom poczucie prywatności i intymności przed badaniem, w trakcie oraz po jego wykonaniu. Gabinet badań ginekologicznych ma bezpośrednie połączenie z kabiną higieny osobistej i pokojem położnej.