USG - Ultrasonografia


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria badania USG


Opis świadczenia

Ultrasonografia jest najszybciej rozwijającą się dziedziną diagnostyki obrazowej. Badania wykonywane przy pomocy ultrasonografu to metoda diagnostyczna nieinwazyjna. Wykonywane są zarówno u wcześniaków, osób starszych jak i kobiet w ciąży.W Przychodni Rodzinnej w Staszowie badania USG JAMY BRZUSZNEJ, USG PIERSI I USG TARCZYCY wykonują lekarze specjaliści, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.Do badania usg piersi nie są potrzebne specjalne wskazania. Zaleca się badanie co 2 lata u kobiet 20-30 rok życia, a kolejno co rok, a u mężczyzn i chłopców natychmiast gdy zauważa nieprawidłowość w budowie gruczołów.Badanie usg tarczycy powinien wykonać pacjent, którego najbliższa osoba z rodziny choruje na nieprawidłowości tego narządu.Najczęściej wykonywanym jest badanie usg jamy brzusznej, a każda dolegliwość występująca w organizmie może dawać wskazanie do jego realizacji. Jest konieczne w podejrzeniu chorób wątroby, nerek, trzustki, śledziony, jelit, gruczołu krokowego-prostaty u mężczyzn, narządu rodnego u kobiet.Zakupując najnowszej generacji aparat ultrasonograficzny chcemy polepszyć standard świadczonych usług w naszej przychodni i poprawić dostępność pacjentów do nowoczesnej diagnostyki.