Tomografia komputerowa


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria tomografia komputerowa


Opis świadczenia

Czas realizacji 1-dzień, w cenę wliczone śniadanie lub lunch w centrum medycznym oraz konsultacja lekarza radiologa, kardiologa, internisty lub hipertensjologa. Grupa docelowa - osoby ze wskazaniem do diagnostyki radiologicznej. Do wyboru jedno z badań: tomografia komputerowa serca – calcium score, tomografia komputerowa serca – ocena lewego przedsionka i żył płucnych, tomografia komputerowa tętnic wieńcowych, tętnic płucnych i aorty piersiowej (triple rule-out), tomografia komputerowa naczyń wieńcowych + ocena czynnościowa lewej komory, tomografia komputerowa głowy, tomografia komputerowa twarzoczaszki (oczodoły, kość skroniowa, uszy, zatoki, szyja, krtań nosogardło), tomografia komputerowa kręgosłupa, tomografia komputerowa klatki piersiowej, tomografia komputerowa brzucha, tomografia komputerowa miednicy, tomografia komputerowa stawu (skokowego, kolanowego, łokciowego, barkowego, nadgarstka), tomografia komputerowa (ramię, przedramię, ręka, udo, podudzie, stopa), tomografia komputerowa szczęki, żuchwy (badanie wykonywane przed zakładaniem implantów zębów), tomografia komputerowa – angio głowy (tętnice), tomografia komputerowa – angio głowy (żyły i zatoki), tomografia komputerowa – angio głowy (tętnice szyjne), tomografia komputerowa – angio aorty (piersiowej, brzusznej, kończyn dolnych, kończyny górnej), tomografia komputerowa – angio tętnic płucnych, tomografia komputerowa pnia trzewnego i tętnic nerkowych, wirtualna kolonoskopia, wirtualna gastroskopia, tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej, tomografia komputerowa klatki jamy brzusznej i miednicy, tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy.