Tomografia komputerowa


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria tomografia komputerowa


Opis świadczenia

Tomografia Komputerowa (w skrócie TK) to technika umożliwiająca uzyskanie wielowarstwowego obrazu badanych narządów. Wykorzystując źródło promieniowania jakim jest obracana wokół pacjenta lampa rentgenowska, tworzony jest obraz szeregu przekrojów, składanych następnie za pomocą systemu komputerowego w obraz diagnostyczny.