Rezonans magnetyczny


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria rezonans magnetyczny


Opis świadczenia

Rezonans Magnetyczny, w skrócie MRI, jest badaniem obrazowym wykorzystującym  do oceny narządów ludzkiego ciała pole elektromagnetyczne. Metoda ta jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się techniką obrazową, która pozwala obecnie na ocenę morfologii i funkcji narządów.