RTG - rentgenografia


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria badania RTG


Opis świadczenia

Jest techniką obrazowania, wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie. Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystywane jest zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia tego promieniowania.