Laboratorium Analityczne


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria badania laboratoryjne


Opis świadczenia

Centrum Medycznego „Hipokrates” posiada własny laboratorium, z Certyfikatem Jakości ISO 9001:2008. Laboratorium wykonuje pełny wachlarz badań diagnostycznych np. ogólne, mikrobiologiczne, markery nowotworowe, panele alergologiczne i wiele innych. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 9.00 oraz w soboty od 8.00 do 9.00. Pobranie krwi odbywa się w przyjaznej atmosferze.Szczególną opieką objęci są mali pacjenci  w celu zlikwidowania u nich przeżyć traumatycznych.