Echo serca


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria ECHO serca


Opis świadczenia

Echokardiografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyki kardiologicznej opartą na ultrasonografii.  Badanie ECHO serca pozwala ocenić budowę mięśnia sercowego i jego kurczliwość, funkcję zastawek serca oraz anatomię głównych tętnic: aorty i pnia płucnego.  Dzięki wykorzystaniu zjawiska Dopplera podczas ECHO możliwe jest określenie prędkości przepływów krwi oraz ciśnień panujących w sercu. Bardzo ważnym elementem badania jest ocena funkcji serca jako pompy i podanie wartości tzw. frakcji wyrzutowej lewej komory w procentach.