Krok po kroku

Pierwszy etap udziału w programie "Przyjazna Przychodnia", a więc audyt realizowany w Państwa placówce, nie wymaga skomplikowanych formalności i przebiega (od chwili kontaktu z audytorem i umówienia terminu wizyty) w kilku zaledwie krokach:

Krok 1: Pierwsza wizyta audytowa

Podczas pierwszej wizyty audytowej audytor wraz z konsultantem - audytorem badają efektywność placówki w następujących obszarach:

- dostępność i obsługa pacjenta (godziny i organizacja przyjęć pacjentów, moduły e-przychodni, standardy komunikacji z pacjentem, komfort poczekalni, informacje dostępne w poczekalni),

- kompleksowość świadczonych usług diagnostycznych i opieki ambulatoryjnej,

- stosowanie metod promocji i informacji,

- budowanie potencjału organizacji (doskonalenie kadr, systemy motywacyjne).

Badanie efektywności składa się z dwóch części. Pierwsza to wizyta „Tajemniczego Pacjenta”. Drugą jest wywiad z menedżerem audytowanej placówki trwający około 2,5 godziny.

Krok 2: Druga wizyta audytowa i przekazanie raportu z audytu

W trakcie drugiej wizyty audytowej audytor omawia z menedżerem placówki raport z audytu, w tym propozycje usprawnień. Menedżer placówki otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w programie. Raport zawiera ocenę placówki w audytowanych obszarach oraz rekomendacje eksperckie dotyczące usprawnień na przyszłość. Zawiera także listę atutów wyróżniających placówkę w relacji do medianowej jednostki lecznictwa otwartego w Polsce.

Krok 3: Decyzja o certyfikacji i przyznaniu godła "Przyjazna Przychodnia"

Certyfikat i Godło uzyskują placówki najwyżej ocenione w audycie. O wyróżnieniu decyduje Kapituła Programu Przyjazna Przychodnia w oparciu o rezultat oceny punktowej oraz o rekomendację audytora.

Krok 4: Pakiet świadczeń dla Partnerów programu "Przyjazna Przychodnia"

Certyfikat "Przyjazna Przychodnia" otwiera drogę do pakietu świadczeń na warunkach preferencyjnych. Na te świadczenia składają się: usługi promocji, dostęp do "Bazy Wiedzy", obsługi prawnej, szkoleń oraz programów doradztwa.