Działania w ramach Współpracy Sieciowej

Działania w ramach Projektu Współpracy Sieciowej dostępne są dla Partnerów Programu w 2 opcjach: Pakiet Srebrny oraz Pakiet Złoty.

Pakiet Srebrny obejmuje:

  • - prezentowanie profilu Placówki na interaktywnej mapie Placówek Partnerów Programu www.przyjaznaprzychodnia.info,
  • - pozycjonowanie Placówki w internecie przez Stronę Internetową Programu,
  • - udostępnianie serwisu prawnego obejmującego regularnie co miesiąc: informację prawną o zmianach, jakie nastąpiły w danym miesiącu kalendarzowym oraz wypowiedź ekspercką radcy prawnego na temat istotnego i aktualnego problemu prawnego poruszanego w środowisku menedżerów opieki zdrowotnej w Polsce,
  • - promowanie Placówki w mediach drukowanych i internetowych,
  • - realizowanie innych świadczeń sieciowych na rzecz sieci Partnerów Programu, w szczególności takich jak prowadzenie programów lojalnościowych kierowanych do pacjentów, pozyskiwanie finansowania publicznego na innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz Partnerów i Pacjentów,
  • - zapewnianie zniżek na usługi promocyjne, doradcze i szkoleniowe realizowane na rzecz Partnera oraz negocjowanie zniżek na dostawy towarów, produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie.

Pakiet Złoty obejmuje zawartość Pakietu Srebrnego oraz dodatkowo obsługę prawną obejmującej możliwość bieżących konsultacji z radcą prawnym przez e-mail.