Doradztwo - Wsparcie rekrutacji pracowników w placówce ochrony zdrowia - Doradztwo Personalne (WRP)

profesjonalny proces rekrutacji, ocena kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów

Korzyści z prawidłowo przeprowadzonej rekrutacji

Jednym z kluczowych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest właściwy dobór kadr, określany mianem rekrutacji. Coraz częściej przeprowadza się w firmach analizy kosztów rekrutacji i wyszkolenia pracownika, które unaoczniają menedżerom efekty złych decyzji personalnych. Z drugiej strony dobrze przeprowadzona rekrutacja przyspiesza adaptację pracownika i tym samym czas, w którym inwestycja w niego zaczyna się zwracać. Bo pracownik to przede wszystkim inwestycja, a nie zasób, z którego można czerpać nie martwiąc się o koszty.

Gwarancją efektywności projektów jest dokładne opracowanie wszystkich elementów procesu rekrutacji.

Odpowiedni dobór pracowników ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Jednak efektywna selekcja to nie tylko wybór osoby z najlepszymi kwalifikacjami – dopasowanie kandydata do stanowiska. To także selekcja ze względu na dopasowanie do kultury organizacji oraz do istniejącego już zespołu.

Na podstawie strategii organizacji i strategii personalnej doradca ustali jacy pracownicy są firmie potrzebni. Opracuje system istotnych kryteriów naboru.

Wykorzystujemy efektywne i skuteczne różne metody weryfikacji, m.in. metodę biograficzną (standaryzowane kwestionariusze, tworzone każdorazowo z uwzględnieniem specyfiki stanowiska), próbki pracy, a w specjalnych przypadkach testy osobowościowe i psychologiczne. Przeprowadzamy również Assessment Center na potrzeby naszych Klientów. Dzięki temu, do minimum redukujemy ryzyko związane z każdą decyzją personalną.

Gwarantujemy zachowanie anonimowości Klienta, co uniemożliwia konkurencji monitorowanie polityki personalnej lub prowadząc otwarte i jawne projekty rekrutacyjne, wspomagamy działania Klientów mające na celu zbudowanie lub wzmocnienie wizerunku na rynku pracy jako rzetelnego, konkurencyjnego i „pożądanego” pracodawcy, u którego praca może być wręcz traktowana jako nobilitacja.

Wsparcie w rekrutacji, jako działanie z zakresu doradztwa personalnego, pozwala w sposób rzetelny i obiektywny zweryfikować pożądane kompetencje osobowościowe, predyspozycje zawodowe oraz wiedzę. Doradztwo składają się z zestawu indywidualnych lub grupowych ćwiczeń i symulacji, którym poddawani są uczestnicy. Zadania dostosowane są do rzeczywistych sytuacji zawodowych  oraz działań, które, na co dzień wykonuje osoba na danym stanowisku pracy. Każde wsparcie w rekrutacji projektowane jest przez doradcę indywidualnie dla poszczególnych stanowisk pracy.

czytaj więcej - dostępne użytkowników dla zalogowanych

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:77 Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.