Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością

Uslugę wdrożenia systemu proponujemy placówkom, które jeszcze nie go posiadają. SZJ pozwoli uporządkować organizację usług medycznych i wykryć ważne dla niej czynniki ryzyka, a następnie ograniczać to ryzyko przy pomocy efektywnych narzędzi i procedur.

Krok po kroku – proces wdrożenia SZJ

Krok 1 – audyt wstępny

Pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia SZJ jest audyt wstępny. Audytor zbada wymagania organizacji Klienta warunkujące zakres wdrożenia. Audytor zaproponuje harmonogram prac wdrożeniowych. Na tym etapie jednostka zostanie poproszona o powołanie w jednostce Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz, w razie potrzeby, także zespołu roboczego zajmującego się wdrożeniem.

Krok 2 – opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZJ

Audytor wraz z zespołem wdrożeniowym jednostki zdefiniuje kluczowe procesy podlegające Systemowi Zarządzania Jakością i opracuje dokumentację systemu. Zostanie zrealizowany cykl szkoleń dla kadry jednostki. Opracowana dokumentacja zostanie wdrożona. Dokumentacja SZJ zostanie poddana przeglądowi Kierownictwa jednostki.

Krok 3 – zgłoszenie do audytu certyfikującego

Audytor, po wdrożeniu SZJ, oceni gotowość jednostki do audytu certyfikującego. W przypadku decyzji Kierownictwa o zgłoszeniu jednostki do audytu certyfikującego, Audytor przygotuje dokumenty zgłoszeniowe i doradzi w wyborze jednostki certyfikującej.

Krok 4 – certyfikacja SZJ

Ten krok wdrożenia zostanie przeprowadzony przez Jednostkę Certyfikującą w zakresie ISO 9001. Koszt certyfikacji nie jest ujęty w niniejszym programie doradczym. Na tym etapie Audytor zapewni jednostce wsparcie jedynie informacyjne.

 

Cały proces wdrożenia SZJ powinien trwać około 16 tygodni.

 

Koszt wdrożenia SZJ

Koszt wdrożenia systemu zależy od kilku czynników, m.in. ilości personelu realizującego poszczególne procesy,  ilości procesów i ich złożoności,  wielkości firmy – jedna lokalizacja lub kilka oddziałów oraz zaangażowani personelu.

Przykładowy koszt netto dla przychodni obejmującej POZ i 2 poradnie specjalistyczne, gabinet zabiegowy, usługi pielęgniarskie oraz procesy pomocnicze, może wynieść 7 500 zł + VAT 23%.

Partnerom Programu Przyjazna Przychodnia proponujemy zniżki  w wysokośći do 20% cen podstawowych usług wdrożenia SZJ.

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.