Doradztwo - Tajemniczy Pacjent (TP) - badanie poziomu obsługi pacjentów w placówce ochrony zdrowia

obiektywna ocena jakości w obsłudze pacjenta

Najwyżej ocenieni w badaniu Tajemniczy Pacjent otrzymają wyróżnienie specjalne programu „Przyjazna Przychodnia” wraz z certyfikatem „Przestrzegamy Praw Pacjenta” oraz rekomendacją placówki jako organizacji przejawiającej najwyższą troskę o przestrzeganie praw pacjenta skierowaną do regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Tajemniczy Pacjent” to stosowana od dawna metoda badawcza służąca ocenie standardu świadczonych pacjentom usług, a w konsekwencji ich poprawie bądź utrzymaniu na poziomie docelowym. Metoda pod powszechnie znaną nazwą Mystery Shopper jest stosowana wszędzie tam, gdzie od pracowników obsługi klienta wymaga się wysokich standardów: w bankach, sieciach gastronomicznych i hotelarskich, szpitalach czy biurach podróży. Tajemniczy Pacjent jest metodą wysoce skuteczną, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, lecz relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń pacjentów w badanych miejscach.

Badanie polega na wizytacji specjalnie przeszkolonych obserwatorów, którzy wcielają się w rolę pacjentów. Ocenę jakości świadczonych usług otrzymuje się poprzez porównanie osiąganego poziomu z założonymi celami oraz z poziomem konkurentów. Badanie kończy się przygotowaniem raportu, który zawiera analizę danych, podsumowanie oraz wnioski płynące z badania.

Na 250 placówek zaudytowanych w Programie Przyjazna Przychodnia mniej niż 10% korzysta z cyklicznie prowadzonych badań metodą tajemniczy pacjent. Nie przypadkiem to właśnie te jednostki świadczą usługi na najwyższym, stale kontrolowanym poziomie.

czytaj więcej - dostępne dla użytkowników zalogowanych

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.