Doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością w placówce ochrony zdrowia (SZJ)

Cel: uporządkowanie organizacji, sprawna recertyfikacja

Jak wynika z naszych badań przeprowadzonych z udziałem blisko 300 podmiotów leczniczych, coraz więcej placówek jest zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 pozwalającym na ciągłe doskonalenie swoich działań. Tym samym dostrzegamy duże zapotrzebowanie na usługi doradcze związane z ISO 9001.

Korzyści z wdrożenia i doskonalenia i Systemu Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001 oznacza usystematyzowanie kluczowych procesów placówki lecznictwa i uszczelnienie luk prawno-organizacyjnych w powtarzalnych działaniach. Prawidłowo wdrożony i stale aktualizowany SZJ jest receptą na stale zaostrzane wymagania prawne i rosnące wymogi jakościowe stawiane placówkom ochrony zdrowia.

System Zarządzania Jakością ogranicza ryzyko kosztownych błędów proceduralnych, pozwala mierzyć ważne procesy i doskonalić je przy pomocy sprawdzonych mierników, ułatwia znajdowanie przyczyn problemów prawno-organizacyjnych w placówce i definiuje skuteczne metody archiwizowania oraz szybkiego wyszukiwania kluczowych dla placówki dokumentów.