Doradztwo - System Promocji i Informacji (SPI)

stały wzrost liczby pacjentów w POZ i świadczeniach prywatnych

Doświadczenie 250 przeaudytowanych przez nas placówek pokazuje, że systematycznie realizowana promocja wpływa bezpośrednio na stały wzrost liczby pacjentów w jednostce, zwłaszcza w POZ i w świadczeniach specjalistycznych finansowanych prywatnie. Jednocześnie, jak wynika z naszych badań, mniej niż 18% placówek lecznictwa otwartego realizuje spójny miks działań promocyjno-informacyjnych z udziałem dedykowanych tej roli kadr zatrudnionych w jednostce. Niski poziom dojrzałości marketingowej w branży stwarza szerokie możliwości powiększania przychodów tym placówkom, które na swoim geograficznym obszarze działania wdrażają jako pierwsze systematyczne działania promocyjno-informacyjne angażujące lokalne media oraz partnerów biznesowych na terenie miejscowości i okolic.

czytaj więcej - dostępne użytkowników dla zalogowanych

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.