Doradztwo - System Okresowej Oceny Pracownika (SOOP)

zmotywowani i lojalni pracownicy

Placówki najwyżej oceniane w Audycie Przyjazna Przychodnia posiadają spisany system oceniania i premiowania kadr. Jak pokazują statystyki, po prawidłowym wdrożeniu systemu oceniania pracowników w organizacji, możliwe jest osiągnięcie poziomu, na jakim zadowolonych ze swojej pracy jest 95% pracowników. Wysoki poziom lojalności i satysfakcji pracowników przekłada się wprost na poziom realizowanych świadczeń i zadowolenie pacjentów.

W oparciu o doświadczenie z 250 przeprowadzonych Audytów Przyjazna Przychodnia, stwierdzamy, że mniej niż 20% badanych placówek posiada funkcjonalne i stosowane procedury oceniania i motywowania pracowników.

Dla pracownika profesjonalny system oceny oznacza możliwość rozwoju. Otrzymuje on bowiem bieżące informacje na temat własnych postępów, wymagań przełożonych, czy też perspektyw awansu. Dla pracodawcy natomiast podstawowa korzyść to sprawne prowadzenie polityki personalnej. System ocen dostarcza danych o wynikach pracy poszczególnych osób oraz może być podstawą podjęcia odpowiednich decyzji personalnych. Ponadto jest dobrym sposobem koordynacji działań i skutecznym narzędziem komunikacji wewnątrz firmy.

Pracodawca, wykorzystując dobry system ocen, może w skuteczny sposób wyselekcjonować najlepszych pracowników do pracy lub efektywniej motywować kadry już zatrudnione, uzyskiwać lepsze wyniki, sprostać konkurencji, utrzymać firmę i zapewnić jej dynamiczny wzrost. Systemy ocen okresowych, wartościując stopień realizacji indywidualnych celów pracowników, osiągane przez nich wyniki pracy, informują, w jakim stopniu poszczególni pracownicy przyczyniają się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.

czytaj więcej - dostępne użytkowników dla zalogowanych

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.

Zamówienia na szkolenie można również składać drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o wysłanie obrazu wypełnionego formularza zamówienia faksem pod numer (32) 763 27 74 lub e-mailem pod adres o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.