Wsparcie w recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Usługę wsparcia w recertyfikacji systemu proponujemy placówkom, które już posiadają wdrożony SZJ. Zauważamy, że wiele podmiotów lecznictwa przed zgłoszeniem do oceny wdrożonego systemu długo zastanawia się nad wyborem jednostki certyfikującej, ale też coraz częściej jednostki ochrony zdrowia po okresie pierwszych trzech lat posiadania certyfikowanego SZJ poddają się ponownej ocenie, tzw. recertyfikacji, przez inną jednostkę certyfikującą.

Coraz częściej spotykamy się z pytaniami o radę w doborze jednostki certyfikującej do lub re-certyfikującej. Na rynku polskim obecnie działa aktywnie około 40 jednostek certyfikujących, a więc wybór jest nie jest łatwy. Aby Państwu ułatwić ten wybór, służymy pomocą

Zidentyfikowawszy wyżej potrzeby placówek ochrony zdrowia, służymy pomocą w procesie recertyfikacji tak, aby przebiegał on płynnie i sprawnie.

Krok po kroku – proces wsparcia w recertyfikacji SZJ

Krok 1 – wsparcie w wyborze jednostki certyfikującej

Doradca ISO skontaktuje się telefonicznie z Pełnomocnikiem ds. Jakości w placówce, aby zidentyfikować potencjalne trudności w procesie recertyfikacji. Doradca ISO pomoże w ustaleniu kryteriów doboru jednostki certyfikującej i w jej wyborze. Zdefiniuje treść zapytania ofertowego do jednej lub więcej jednostek certyfikujących.

Krok 2 – wsparcie podczas audytu recertyfikującego ISO

Doradca ISO będzie uczestniczyć w jednodniowej wizycie audytowej jednostki certyfikującej, występując w roli obserwatora. Celem doradcy ISO w tym kroku jest analizowanie zaleceń, pytań i spostrzeżeń przedstawicieli jednostki certyfikującej.

 

Cały proces wsparcia w recertyfikacji SZJ powinien rozpocząć się nie krócej niż na 4 tygodnie przed wizytą recertyfikującą.

 

Koszt wsparcia w recertyfikacji SZJ

Koszt wsparcia w recertyfikacji SZJ obejmujący zdalną analizę dokumentacji SZJ jednostki i zdalną pomoc w wyborze jednostki certyfikującej oraz udział podczas jednej jednodniowej wizyty recertyfikującej wynosi:

  • dla przedsiębiorstw mających status Partnera Programu Przyjazna Przychodnia 2 200 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 500 zł netto,
  • dla przedsiębiorstw nie mających statustu Partnera Programu Przyjazna Przychodnia 3 950 zł netto, przy płatności zaliczkowej w kwocie 1 000 zł netto.

W przypadku przeprowadzenia dodatkowych sesji z udziałem doradcy ISO koszt usługi zostanie podwyższony.

Informacja i zamówienia

W celu zasięgnięcia informacji merytorycznych o programie doradczym lub w celu złożenia zamówienia na wdrożenie prosimy o kontakt z Dyrektor ds. Programów Doradczych Przyjazna Przychodnia: Ewelina Fatalska, tel. 883 357 217 lub (32) 763 27 62, e.fatalska@przyjaznaprzychodnia.info.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Olga Kania, tel. 883 357 218, o.kania@przyjaznaprzychodnia.info.