Biuletyn APP Maj 2015


 

Szanowni Państwo,

Chociaż Polacy deklarują, że zdrowie jest dla nich wartością najważniejszą (przed udanym małżeństwem, pracą i dziećmi), nadal niezbyt chętnie płacą za usługi zdrowotne z prywatnej kieszeni. Co więcej nawet do 18% pacjentów rezygnuje z leczenia z powodu trudności finansowych. To mniej niż w niektórych krajach takich jak USA czy Niemcy, gdzie odsetek ten wynosi do 25% w przypadku niektórych procedur medycznych, ale grupa takich pacjentów rośnie.

Wydawałoby się więc, że w dobie wielomiesięcznych kolejek do specjalistów w poradniach finansowanych z NFZ, Polacy powinni chętnie korzystać z pożyczek na zdrowie wspierających finansowanie prywatnego leczenia. Tymczasem z badań przeprowadzonych przez biuro Programu Przyjazna Przychodnia wynika, że zainteresowanie pożyczkami na zdrowie jest niewielkie. Spośród blisko 100 przychodni, które ankietowaliśmy, tylko w jednej pacjenci chętnie i często korzystali z tej formy finansowania. Co więcej, sukces był możliwy tylko dzięki aktywnej sprzedaży tej usługi przez rejestrację w momencie wyboru formy płatności za leczenie.

Jeśli więc poszukujecie Państwo nowych możliwości docierania do pacjentów i pieniędzy na rozwój działalności, zapraszamy do udziału w Klastrze Innowacji Przyjazna Przychodnia.

Nasze mocne strony to:

- ponad 400 wejść na stronę internetową prezentującą placówki ochrony zdrowia – codziennie

- karta pacjenta, która uprawnia do korzystania z wybranych procedur medycznych na promocyjnych zasadach określonych indywidualnie przez każdą z placówek

- współpraca z 6 zagranicznymi operatorami turystyki medycznej, która pozwala dotrzeć z ofertą placówek do zagranicznych pacjentów

- aplikacja do rezerwacji podróży medycznych w ramach projektu turystyki medycznej

- serwis prawny z opcją obsługi radcowskiej

- zniżki na wybrane produkty i usługi u dostawców zewnętrznych

- udział w korzyściach z wszystkich obecnych i przyszłych realizowanych projektów unijnych

Udział w klastrze jest bezkosztowy dla każdej placówki, która przystąpiła lub przystąpi w roli Partnera do Programu Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa. 

Program Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa jest największym polskim systemem rekomendacyjnym zachęcającym Pacjentów do korzystania ze świadczeń placówek ochrony zdrowia o jakości potwierdzonej certyfikatem Przyjazna Przychodnia.

W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do Weryfikacji prosimy o e-mail zwrotny o treści „Weryfikacja – TAK” z podaniem kontaktowego numeru telefonu pod adres biuro@przyjaznaprzychodnia.info

 

UWAGA!

Aktualne ceny świadczeń w ramach przyjaznej przychodni obowiązują tylko do końca maja 2014!

 

Pozostając do dyspozycji, odpowiemy na wszelkie Państwa pytania pod numerami:

tel. (32) 614 21 20

kom. 883 357 218.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat Weryfikacji oraz planowanych działań w ramach projektu wsparcia turystyki medycznej.

 1. 1. Proces przystąpienia do Programu „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa” w trybie Weryfikacji.
 2. 2. Planowane działania w ramach Projektu wsparcia turystyki medycznej.
 3. 3. Działania w ramach Projektu Współpracy Sieciowej.
 4. 4. Koszty uczestnictwa.

Zapraszamy,

Zespół Programu Przyjazna Przychodnia

Przychodnie zdrowia z gwarancją jakości.

Sprawdzone i polecane przez pacjentów i ekspertów.

Biuro programu "Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa "

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

tel. 32 614 21 20, fax 32 614 21 22

e-mail: biuro@przyjaznaprzychodnia.info

 

www.przyjaznaprzychodnia.info

 

Ad. I.

Proces przystąpienia do Programu „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa” obejmuje dokonanie weryfikacji zgodności parametrów szczegółowych dotyczących Placówki w następujących kryteriach:

Kryterium 1: Zadowoleni Pacjenci,

Kryterium 2: Funkcjonalna infrastruktura Placówki i jej oznakowanie,

Kryterium 3: Wdrożone standardy obsługi Pacjenta,

Kryterium 4: Przestrzegane prawa Pacjenta,

Kryterium 5: Innowacyjność Placówki.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy opis Kryteriów.

Weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie informacji dostarczonych przez Placówkę, w tym:

 • - listy 25 Pacjentów Placówki wskazanych do badania ankietowego (z nazwiskami zaczynającymi się na wybrane przez Placówkę, nie więcej niż trzy kolejne litery alfabetu np. A, B, C; lista obejmująca Pacjentów, którzy odwiedzili Placówkę nie dawniej niż do 3 miesięcy przed przystąpieniem do Weryfikacji),
 • - oświadczeń o spełnieniu kryteriów deklaratywnych przez Placówkę,
 • - kompletu czytelnych i kolorowych zdjęć poszczególnych elementów Placówki,
 • oraz informacji uzyskanych w drodze badania Tajemniczy Pacjent:
 • - badania telefonicznego z konsultantem obsługi Pacjenta w Placówce,
 • - treści na stronie internetowej Placówki.

Rezultatem weryfikacji jest raport pokazujący poziom spełnienia kryteriów przez Placówkę. W przypadku pozytywnej weryfikacji Placówka uzyskuje Certyfikat Przyjazna Przychodnia oraz Godło Promocyjne Przyjazna Przychodnia i przystępuje do Współpracy Sieciowej, otrzymując Status Partnera.

Cała procedura Weryfikacji może trwać od 1 do 3 tygodni.

 

Ad. II.

W ramach Programu wsparcia turystyki medycznej, bez dodatkowym kosztów dla Partnerów, zostaną podjęte następujące działania:

- wdrożenie programu lojalnościowego, w ramach którego wydawane będą dwujęzyczne Karty Pacjenta kierujące Pacjentów zagranicznych i krajowych do Placówek Partnerskich Programu Przyjazna Przychodnia (do końca bieżącego roku planujemy włączyć do Programu nie mniej niż 5 tys. osób),

 • - wzbogacenie strony internetowej www.przyjaznaprzychodnia.info poprzez jej dwujęzyczność i pozycjonowanie także w kierunku pacjentów zagranicznych przebywających czasowo w Polsce,
 • - promowanie tzw. procedur rekomendowanych czyniących Partnerów Programu Przyjazna Przychodnia Liderami we wskazanych obszarach świadczeń.

 

Ad. III.

Działania w ramach Projektu Współpracy Sieciowej dostępne są dla Partnerów Programu w 2 opcjach: Pakiet Srebrny oraz Pakiet Złoty.

Pakiet Srebrny obejmuje:

 • - prezentowanie profilu Placówki na interaktywnej mapie Placówek Partnerów Programu www.przyjaznaprzychodnia.info,
 • - pozycjonowanie Placówki w internecie przez Stronę Internetową Programu,
 • - udostępnianie serwisu prawnego obejmującego regularnie co miesiąc: informację prawną o zmianach, jakie nastąpiły w danym miesiącu kalendarzowym oraz wypowiedź ekspercką radcy prawnego na temat istotnego i aktualnego problemu prawnego poruszanego w środowisku menedżerów opieki zdrowotnej w Polsce,
 • - promowanie Placówki w mediach drukowanych i internetowych,
 • - realizowanie innych świadczeń sieciowych na rzecz sieci Partnerów Programu, w szczególności takich jak prowadzenie programów lojalnościowych kierowanych do pacjentów, pozyskiwanie finansowania publicznego na innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz Partnerów i Pacjentów, zapewnianie zniżek na usługi promocyjne, doradcze i szkoleniowe realizowane na rzecz Partnera oraz negocjowanie zniżek na dostawy towarów, produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie.

 

Pakiet Złoty obejmuje zawartość Pakietu Srebrnego oraz dodatkowo obsługę prawną obejmującej możliwość bieżących konsultacji z radcą prawnym przez e-mail.

 

Ad. IV.

Szczegółowe koszty związane z uczestnictwem w Programie „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa”:

- Usługa Weryfikacji Placówki - 239,84 zł netto, tj. 295,00 zł brutto,

- Usługa wystawienia i dostarczenia Tablicy Promocyjnej i Certyfikatu do Placówki - 239,84 zł netto, tj. 295,00 zł brutto,

- Usługa Współpracy Sieciowej:

 • Pakiet Srebrny - 104,88 zł netto miesięcznie, tj. 129,00 zł brutto,
 • Pakiet Złoty - 243,09 zł netto miesięcznie, tj. 299,00 zł brutto.