2020.01.02 - Technologie w medycynie - 25.03.2019 r. Warszawa

      Nadeszła rewolucja w medycynie. Cyfryzacja, innowacje i wszelkiego rodzaju wdrożenia w dużej mierze spoczywają na barkach dyrektorów placówek medycznych.

      Czego potrzebują polskie szpitale przyszłości?

 

      Dzięki dokonaniom naukowców z dziedziny techniki i medycyny obserwujemy jak to, co jeszcze wczoraj było nieuleczalne, dziś przestaje zabijać. W dużym uproszczeniu tak działa współczesna medycyna. Jej najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem jest nowoczesna technologia, która stosowana jest w diagnostyce i leczeniu oraz administracji.

 

      Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć USG oraz rentgenu to efekt zachodzących zmian. Z pewnością, to nie koniec zmian jakie przyniesie cyfyryzacja. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.

 

W imieniu Organizatora zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji "Technologie w medycynie", która odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku w Warszawie.

 

>>Rejestracja online<<

 

Tematyka konferencji:

 

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie

2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną

3.RODO w placówkach ochrony zdrowia

4.Dokumentacja medyczna

- elektroniczna dokumentacja medyczna

- podpis elektroniczny,

- archiwizacja dokumentacji,

- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne

5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej

6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)

7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia

7.Zastosowanie druku 3D w medycynie

9.Zarządzanie finansami:

- finansowanie wyrobów medycznych

- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych

- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

- ubezpieczenia

10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

 

Grupa docelowa:

- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej

- Przedstawiciele administracji publicznej

- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

 

Organizator gwarantuje bezpłatny udział dla grupy docelowej.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji.

Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.

 

Organizator gwarantuje Uczestnikom: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

 

Zapraszamy do kontaktu z Organizatorem:

 

Pani Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl