2017.04.10 - Cykl Konferencji - Akademia Raka Piersi - Łódź, Bydgoszcz, Rzeszów

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania, w szczególności lepszego dostosowania zakresu leczenia do podtypu biologicznego raka. Powyższe zagadnienia zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Kierownikiem Naukowym Konferencji jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska.

Terminy konferencji:

- 10 kwiecień 2017 r. – Łódź
- 12 czerwiec 2017 r. – Bydgoszcz
- 20 listopad 2017 r. - Rzeszów

Podczas sesji merytorycznych poruszymy następujące zagadnienia:

WCZESNY RAK PIERSI
Zmiany intensywności leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego

- Biologia raka piersi dla klinicystów: heterogenność guza, mechanizmy oporności, znaczenie kliniczne TIL, znaczenie kliniczne wykrycia krążącego DNA raka
- DCIS – nowe wyzwania i wyniki własne CO-I
- Leczenie przedoperacyjne wczesnego, pierwotnie operacyjnego raka piersi
- Nowości w leczeniu chirurgicznym wczesnego raka piersi
- Radioterapia uzupełniająca – najbardziej kontrowersyjne zagadnienia
- Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii
- Leczenie systemowe w raku piersi luminalnym, HER2-dodatnim i TNBC
- Czy już czas na nowe terapie we wczesnym raku piersi? Immunoterapia, leki anty CDK 4-6, leki anty PIK3CA
 - Wytyczne Panelistów St Gallen 2017

ROZSIANY RAK PIERSI
- Consensus ABC3 – wytyczne postępowania z chorymi na rozsianego raka piersi opublikowane w 2016 roku.

Rejestracji można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie wydarzenia: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/akademia-raka-piersi-2017/