"Przyjazna Przychodnia" dla pacjenta

Godło "Przyjazna Przychodnia" to gwarancja jakości obsługi pacjenta potwierdzona przez ekspertów. Każda z placówek uhonorowanych certyfikatem i godłem „Przyjazna Przychodnia” realizuje w praktyce postulat „pacjent jest najważniejszy”. To przychodnie, które szanują czas pacjenta i poprzez inteligentne systemy rejestracji rozwiązują problem kolejek. Są modelowe pod względem informowania pacjentów i przestrzegania ich praw. I co bardzo ważne, stale inwestują w podnoszenie jakości usług medycznych. To jednostki, które robią dla pacjentów dużo więcej, niż nakazują powszechne normy i przepisy. Przyjazne Przychodnie zmieniają obraz opieki zdrowotnej w Polsce. Takich jednostek przybywa.

Certyfikowane placówki są wyłaniane w toku szczegółowych audytów obejmujących najważniejsze funkcje przychodni: proces rejestracji, kwalifikacje i doświadczenie kadry, komfort poczekalni, standardy obsługi pacjenta i udostępniany sprzęt medyczny. „Przyjazne Przychodnie” świadczą usługi zarówno w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnie.

 

"Przyjazna Przychodnia" dla przychodni

"Przyjazna Przychodnia" to pakiet świadczeń prowadzących placówkę ścieżką ciągłego doskonalenia. Do grona Partnerów programu „Przyjazna Przychodnia” zapraszamy placówki poprzez udział w audycie „Przyjazna Przychodnia”. Najwyżej ocenieni w audycie uzyskują certyfikat i godło promocyjne "Przyjazna Przychodnia". Godło oraz posiadany status Partnera programu zapewniają dostęp na warunkach preferencyjnych do świadczonych przez nas usług promocji, do "Bazy Wiedzy", serwisu prawnego i obsługi prawnej, branżowych programów szkoleń oraz programów doradztwa "Przyjazna Przychodnia".

Do 31 grudnia 2012 roku udział w programie "Przyjazna Przychodnia" jest dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”. Począwszy od 2013 roku świadczenia na rzecz placówek będą odpłatne, co nie zwalnia realizatorów programu z obowiązku ciągłego poszukiwania funduszy zewnętrznych na rzecz podnoszenia jakości i rozwoju Partnerów "Przyjaznej Przychodni".

Aktualności
 • 2019.08.19

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się 26 września 2019 r. w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • 2019.05.08

  Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie z Ekspertami podczas wydarzenia "Systemy dla szpitali i placówek medycznych", która odbędzie się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2019 r.

  Czytaj więcej
 • 2019.02.21

  W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się debata z Ekspertami podczas wydarzenia Technologie w medycynie.
  Serdecznie zapraszamy

  Czytaj więcej
 • 2019.01.16

  W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się debata z Ekspertami podczas wydarzenia Technologie w medycynie.
  Serdecznie zapraszamy

  Czytaj więcej